Grupa Baśnie Właśnie

Jesteśmy Baśnie Właśnie. Grupa Baśnie Właśnie powstała w styczniu 2013 roku, by nieść dalej piękno kultury słowa, by dzielić się mądrością minionych pokoleń. Przy tym śmiejemy się wiele, bo baśnie to rozrywka, baśnie to spotkanie, baśnie to przestrzeń, by po prostu być razem. W dalekich krainach, w świecie magicznym, w regionach bogatych kulturowo jesteśmy razem. Słowo i dźwięk, taki nasz baśniowy świat.

 

CEL DZIAŁANIA: Popularyzacja baśni i bajek ludowych, czytelnictwa oraz sztuki opowiadania. Całkiem przy okazji zapraszamy do poznania kultur, obyczajów i wierzeń.

 

DLA KOGO DZIAŁAMY: Działamy dla dzieci, dorosłych i seniorów. Działamy na rzecz naszego społeczeństwa.

 

CO ROBIMY: Prowadzimy spotkania z baśniami dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz warsztaty z opowiadania baśni. Więcej w zakładce OFERTA.

 

Obecnie skład Grupy liczy 5 opowiadających i 3 muzyków. Trochę o każdym z nas możecie przeczytać w zakładce BAJARZE oraz w zakładce BAJA BAND.

 

Grupa Baśnie Właśnie, jest grupą nieformalną, działającą pod skrzydłami Fundacji AITWAR.

 

baner